00:00 - 02. august 2019

Vi trenger en aldersgrense for å spise poteter, skriver Martin Gedde-Dahl.

Vi trenger en aldersgrense for å spise poteter, skriver Martin Gedde-Dahl.

I takt med at smarttelefonene inntar stadig nye områder av livene våre, har uroen blitt mer knugende: Hva om dette ikke er bra? Har vi mistet kontrollen? Er det for sent å logge av og snu?

Det var dette ubehaget generasjonsforskeren Jean Twenge satte ord på, da hun i en artikkel i magasinet The Atlantic stilte spørsmålet: «Har iPhone-en ødelagt en generasjon?». Svaret, mer enn antyder hun, er ja.

Twenge tar utgangspunkt i to observasjoner: Den første er at dagens unge er mer deprimerte, ensomme og engstelige enn tidligere generasjoner. Om det skyldes en reell økning i forekomsten eller noe annet, for eksempel lavere terskel for å snakke om psykiske problemer, er en debatt som ikke er avgjort, hverken i Norge eller USA. Den andre er at smarttelefoner og sosiale medier radikalt har forandret ungdoms livsvilkår. «Det er ingen overdrivelse å si at iGen står på kanten til den verste psykisk helse-katastrofen på flere tiår», skriver Twenge. «Mye av forverringen kan spores tilbake til telefonene deres.»

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»