00:00 - 02. august 2019

Som et tre vi i alderdommen korsfestes til

Vi er blitt pissredde for å bli gamle og dø, skriver Runar Bakken.

Lidelsesperiode: En mann, sannsynligvis redd for døden. Foto: Bernt Eide / Samfoto / NTB Scanpix
Annonse

«Også Oslo-dialektane er vanskelege for dei som bur andre plassar i landet.»
«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»