00:00 - 30. august 2019

Myrvang om Norstrand

Forsker Christine Myrvang har skrevet et innlegg der hun siterer og parafraserer mitt innlegg om bo-konsentrasjon i Oslo. Det er gildt. Hun har deretter en del å si om partipreferanser, som jeg ikke sier noe om. Hun skriver: «Toje har som underliggende premiss at Nordstrand-eliten befinner seg til venstre på den politiske skalaen.» Det har jeg ikke, så resten av Myrvangs argumentasjonsrekke kollapser som en feil-timet sufflé.

Asle Toje

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»