00:00 - 09. august 2019

«Han ikke er ojuju, han er oyibo mann»

Å oversette Igoni Barretts satiriske roman Blackass byr på estetiske – men også etiske – utfordringer, skriver Åshild Lappegård Lahn.

Utfordrende: Den nye romanen til nigerianske Igoni Barrett, Blackass, er skrevet på engelsk, ispedd ord og uttrykk fra andre språk – som for eksempel pikin, ojuju og oyibo. Hvordan i all verden skal man oversette dette til norsk, spør essayforfatteren. Foto: Jerry Riley

Det klassiske oversetteridealet er den usynlige oversetteren: Hvis du har gjort jobben din godt nok, skal leseren glemme at du finnes, altså glemme at hen leser en oversettelse. Dermed er det lett å tenke at oversetterens jobb kun handler om å kunne sin grammatikk og ha et godt språkøre. Min erfaring er tvert imot at oversettelse kan by på etiske og politiske dilemmaer så vel som praktiske og estetiske. Hva gjør du hvis originalteksten bruker n-ordet? Og hvor langt går du i å tilpasse eller assimilere en tekst til språket og kulturen du oversetter til? Kan det gå på bekostning av det språklig og kulturelt særegne i originalteksten? Som oversetter kan du velge å utfordre leserne til å utvide sin horisont, eller du kan velge å gi dem minste motstands vei. Du har makt over hvordan mennesker og samfunn fremstilles og representeres, og du kan velge å bryte med stereotypiske fremstillinger eller å bygge opp under dem. Jeg møtte en rekke av disse utfordringene da jeg oversatte et utdrag fra Blackass, en roman av nigerianske Igoni Barrett, som hylles både av kritikere og forfatterkolleger som Teju Cole.

«He glanced around to see her picking up the child, and [ …] heard her say with a laugh, «No fear, no cry again, my pikin. No be ojuju, nah oyibo man.»

Sånn lyder en setning i begynnelsen av Blackass. Romanen er skrevet på engelsk, men her finnes det også ord og uttrykk fra andre språk – pikin, ojuju, oyibo – og en ukonvensjonell grammatikk, som blant annet forenkler og utelater verb. Hvordan i all verden skal man oversette dette til norsk? Det byr på utfordringer og refleksjoner langt utover det å erstatte et ord med den nærmeste norske ekvivalenten.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»