Annonse
00:00 - 30. august 2019

Elitestudier er bra for alle

Vi må tørre å satse litt ekstra på noen studenter, skriver utdanningsminister Iselin Nybø.

Annonse

Sjelden har så mange hisset seg opp så mye for så få studieplasser som i debatten som har oppstått etter at Universitetet i Oslo har opprettet et honoursprogram.

Det såkalte honoursprogrammet er et studieløp for 20 dyktige og ambisiøse studenter, laget etter modell fra tilsvarende tilbud rundt om i verden. Studentene får individuelt tilpassede studieprogram og tett oppfølging. Samtidig skal de ta ti ekstra studiepoeng i året. Dette er et prøveprosjekt som handler om innovasjon i utdanningen, og det vil kunne komme alle til gode.

Debatten om et forsøk som omfatter 0,07 prosent av den totale studentmassen ved UiO får SV til å steile. SV frykter at studiet skal gå ut over kvalitet og tilbud til andre studieprogram. Jeg mener det er å snu det på hodet. Tvert imot kan et slikt tilbud bidra til å heve kvaliteten også på andre studieprogram. Det vil trolig være attraktivt å undervise ved disse programmene. Dette kan tiltrekke fremragende fagfolk og gjesteforelesere til fagmiljøene, noe som også vil komme andre studenter til gode. Jeg mener et tilbud som dette vil bidra til å løfte statusen til undervisning. Vi snakker mye om fremragende forskning, men vi trenger like mye fremragende undervisning.

Vi snakker mye om fremragende forskning, men vi trenger like mye fremragende undervisning.

Jeg mener det er bra og positivt at UiO forsøker å gå nye veier for å gi studentene sine et godt tilbud. Regjeringen har etterspurt talentprogrammer som dette, blant annet i fjorårets stortingsmelding Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Vi har nesten 300 000 studenter i dette landet, og antallet øker. At stadig flere får mulighet til å ta høyere utdanning, er utvilsomt et gode. Samtidig betyr det at vi får større variasjon i studentpopulasjonen. Derfor må vi kunne gi et mer differensiert studietilbud, tilpasset et bredere spekter av ønsker, behov og evner. Prinsippet om tilpasset undervisning skal gjelde både for dem som ønsker ekstra utfordringer og for dem som har behov for ekstra hjelp.

SV mener også at hounoursprogrammet bryter med prinsippet om lik rett til utdanning. Jeg mener det er feil. I Norge har vi lik rett til skolegang og gratis høyere utdanning. Dette er fantastiske goder som vi skal ta vare på. Lik rett til utdanning betyr ikke nødvendigvis like tilbud til alle. Alle kan søke på honoursprogrammet, i likhet med medisin-, historie- eller matematikkstudier. Det betyr ikke at alle kommer inn på alt. Slik har det aldri vært. Inntakskravene til ulike studier varierer, blant annet basert på studiets popularitet og krav til kompetanse og fagbakgrunn. Vi må tørre, samtidig som vi satser bredt på bedre studiekvalitet, også å satse litt ekstra på noen.

Iselin Nybø (V)

 

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 10 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse