09:30 - 27. august 2019

Barn gjør deg ikke ulykkelig, skriver Kyrre Wathne.

Barn gjør deg ikke ulykkelig, skriver Kyrre Wathne.

«Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar du lykken fra ham med det samme,» sa Ibsens doktor Relling.

De siste årene er det spesielt én livsløgn forskere har forsøkt å ta fra gjennomsnittsmennesket: at man blir lykkelig av å få barn. «Foreldreparadokset» har de kalt det. En anselig mengde forskning viser nemlig at det å få barn er forbundet med å være mindre lykkelig, ikke mer.

Det oppsummeres noen ganger som en U-kurve, der U-en er et bilde på foreldrenes livskvalitet over tid. Den er i utgangspunktet høy. Før barna blir født. Når barna kommer til verden faller den plutselig, og holder seg lavere i mange år. Men – heisann! – etter hvert går den opp igjen! Hvorfor? Barna flytter ut.

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.