Annonse
00:00 - 19. juli 2019

Rasisme og islamofobi er ikke velkomment i min homokamp, skriver Nora Mehsen.

Rasisme og islamofobi er ikke velkomment i min homokamp, skriver Nora Mehsen.

Annonse

«En svært stor andel av beboerne på Grønland tolererer ikke skeive», skrev Nina Hjerpset-Østlie nylig i en Aftenposten-kronikk. Med utgangspunkt i en masteroppgave med 12 informanter forsøker Hjerpset-Østlie å male et bilde av at Grønland vurderes som et homofiendtlig område av skeive, på grunn av andelen nordmenn med bakgrunn fra Somalia og Pakistan – de to største innvandringsgruppene i bydel Gamle Oslo – som bor der.

Mye kan sies om hvordan Grønland oppleves av skeive, og hvilke holdninger innbyggerne i denne delbydelen har til dem som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. For flere er det et geografisk område som de assosierer med manglende toleranse for deres egen skeivhet. I en Fafo-rapport fra 2016 om ungdommer med innvandrerbakgrunn kom det også frem at 59 prosent av respondentene med landbakgrunn fra Pakistan og 56 prosent av de med landbakgrunn fra Somalia mente at homofili aldri var ok. Rapportforfatteren Jon Horgen Friberg forklarer dette dels med at respondentgruppene dette gjelder har bakgrunn fra land der homofiendtlige holdninger er svært utbredt. Dette er bekymringsfulle tall som må tas på alvor.

Et viktig ledd i å ta denne bekymringen på alvor, er å reflektere over hvilke samtaler vi ønsker å ha, hvor vi ønsker at de skal føre oss og hvem vi er villige til å gå i dialog med. For noe sier meg at det ikke er bekymringen for skeives ve og vel som motiverer Hjerpset-Østlies samfunnsengasjement i dette tilfellet.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Samtidig ser vi grunn til å besvare en sentral påstand som ligger til grunn for at han konkluderer med at dette er «en umulig bok».
Helseministeren har selv sviktet sin informasjonsplikt overfor regjering, storting og befolkningen og han har heller ikke fulgt loven.
Enige er vi også om at skal du bli god til å skrive, må du ikke bare skrive selv, men du må også lese mye.
Til Espen Ottosen: Medisinen har  vært en viktig premissleverandør for vår forståelse av kjønn.
«Problemet er tanken om at god skriving er en slags «kode» man kan lære seg ved hjelp av noen «nøkler».»