00:00 - 05. juli 2019

Nordahls tåkelegging

Thomas Nordahls karakteristikk om tåkelegging er dekkende for hans egen fremstilling.

I kronikken «Nordahls karakterdrap på lærerne» 21. juni synliggjorde vi hvordan Thomas Nordahl «jukser med tall» når han anklager lærerne for diskriminering av gutter i karaktersettingen. Ved å sammenligne med nasjonale prøver i lesing på 5., 8. og 9. trinn kan norsklærerne fremstilles som henholdsvis 4,9, 4,5 og 3,5 poeng «strengere» med guttene enn jentene. Vi pekte på at en mer redelig sammenligning vil være mellom standpunkt og skriftlig eksamen, som også er en anonym vurdering, men som i likhet med standpunkt uttrykker oppnådd kompetanse i fagene med utgangspunkt i samme elevgruppe. Sammenligner en med eksamen, fremstår lærerne bare 0,6 poeng «strengere» med guttene, både i norsk og matematikk. Slike marginale forskjeller gir ikke grunnlag for å forklare kjønnsforskjeller mellom anonyme og lærersatte karakterer.

Thomas Nordahl utelater langt mer relevante fakta, nemlig statistikken for skriftlige eksamener.

I et tilsvar i Morgenbladet 28. juni hevder Nordahl at vi «tåkelegger kjønnsforskjellene». Nordahl skriver at «det er etter min mening ikke uredelig å formidle fakta om kjønnsforskjeller og samtidig antyde noen forklaringer som det også er teoretisk støtte for». Vårt poeng, gjentatt over, er at Nordahl utelater langt mer relevante fakta, nemlig statistikken for skriftlige eksamener som er like anonyme som nasjonale prøver. I sitt tilsvar unnlater Nordahl å svare på vår kritikk. Det taler for seg selv.

Nordahl beskylder oss for å mene at det er problematisk at det pekes på kjønnsforskjeller i jenters favør. Men det er grunnlaget for Nordahls beskyldninger om at lærerne diskriminerer guttene vi avviser, ikke kjønnsforskjellene i skolen i seg selv. Vi er, som Nordahl, bekymret for guttenes situasjon. Men vi ønsker at debatten tas på grunnlag av nøyaktig og pålitelig fremstilling av data. Vi trenger lærerne på laget for å gripe fatt i de store kjønnsforskjellene i skolen. Å stemple lærere som diskriminerende i karaktersettingen tjener ingen.

Sverre Tveit

Ingunn Elisabeth Stray

Andreas Reier Jensen

Gjert Langfeldt

David Lansing Cameron

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Vi trenger sterk vekst i produksjon av protein fra havet.»