00:00 - 12. juli 2019

Jeg kan ikke trekke på skuldrene av å bli kalt en korrupt kakerlakk, skriver Sumaya Jirde Ali.

Jeg kan ikke trekke på skuldrene av å bli kalt en korrupt kakerlakk, skriver Sumaya Jirde Ali.

Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»