00:00 - 26. juli 2019

Hindre meg, og jeg vil begjære deg

Det er noe der i oss som pirres av hindring, av det farlige og det forbudte, skriver Sissel Gran. 

Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»