Annonse
13:54 - 13. juni 2019

Etnisitet og rase

Jeg nevnte ikke Asle Toje med et ord. 

Annonse

Etnisitet er en relasjon mellom grupper hvis medlemmer anser at de har ulik opprinnelse og er kulturelt forskjellig fra hverandre. Fenomenet befinner seg med andre ord skalamessig et sted mellom slektskap og rase, og i likhet med disse, er det relasjonelt. Etnisitet kan være mer og mindre viktig; at du har en etnisk identitet betyr ikke at den er din mest vesentlige egenskap. Dessuten er det ikke uvanlig at folk har blandet opprinnelse og kan velge.

Enkelte forskere, spesielt i den engelskspråklige verden, foretrekker å snakke om rase snarere enn etnisitet, ettersom det er utseendet – fenotypen – som etter deres oppfatning ligger til grunn for ekskludering og hierarkier, også når det blir hevdet at det skyldes de ekskludertes kultur. For min del foretrekker jeg å skille mellom disse, og det trengs dessuten flere begreper for å oppnå en presis forståelse av ekskluderingsmekanismer og grupperelasjoner.

I Morgenbladets intervju fra noen uker tilbake, der journalisten hadde flere kilder, nevnte jeg ikke Asle Toje med et ord. Derfor undrer jeg meg over at han går til motangrep på meg. Spørsmålet er ikke bare hvem som er hvis stråmann, men om det ikke hadde vært mer interessant å diskutere substans enn debattens angivelige metanivåer.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Helseministeren har selv sviktet sin informasjonsplikt overfor regjering, storting og befolkningen og han har heller ikke fulgt loven.
Enige er vi også om at skal du bli god til å skrive, må du ikke bare skrive selv, men du må også lese mye.
Samtidig ser vi grunn til å besvare en sentral påstand som ligger til grunn for at han konkluderer med at dette er «en umulig bok».
Til Espen Ottosen: Medisinen har  vært en viktig premissleverandør for vår forståelse av kjønn.
«Problemet er tanken om at god skriving er en slags «kode» man kan lære seg ved hjelp av noen «nøkler».»