00:00 - 31. mai 2019

Vi trenger mindre kjønnskamp, ikke mer, skriver Kyrre Wathne.

Vi trenger mindre kjønnskamp, ikke mer, sier Kyrre Wathne.

Å snakke om menns rettigheter er litt som å snakke om hvites rettigheter: Det høres ikke bra ut. Tankene går fort til mørke kjellerleiligheter og enda mørkere diskusjonsgrupper. Det er kvinner, ikke menn, som historisk er blitt holdt tilbake, og som har vært utgangspunktet for likestillingspolitikken. Men står vi i fare for å begå en overkorreksjon?

Et av de mest minneverdige poengene fra NRKs nye Brennpunkt-dokumentar «Kjønnskampen» var dette: Mens kvinnelige studenter får ekstrapoeng på 120 studier, er det tilsvarende tallet for menn 7, på tross av at kvinner i utgangspunktet har bedre karakterer og allerede utgjør 60 prosent av studenter i høyere utdanning.

Likhet for loven gjelder paradoksalt nok ikke i likestillingsloven. Den tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling. Til dette formålet egner en lang rekke mer eller mindre offentlige virksomheter seg, og de domineres alle av kvinner. Ni av ti kjønnsforskere er kvinner. Diskrimineringsnemnda er 93 prosent kvinner. Og så videre. Likestilling er kvinnesak.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»