00:00 - 03. mai 2019

Når ungdom fra eliten sliter

Ungdom fra både den økonomiske og kulturelle overklassen kan slite. Men det arter seg helt ulikt, skriver Ingunn Eriksen og Willy Pedersen.

Økonomisk kapital og sosialt press: For elevene ved Oslo Handelsgym kan kampen for å få innpass i de rette sirklene skape vel så mye stress som selve skolearbeidet. 
Annonse