00:00 - 16. mai 2019

Når innvandrerkvinnene trer ut av skyggene, brister en demning, skriver Kjersti Thorbjørnsrud

Når innvandrerkvinnene trer frem, brister en demning, skriver Kjersti Thorbjørnsrud.

«Dette behovet for en begynnelse. Kanskje er det de rotløses forbannelse å søke røtter der de ikke finnes», spør Shazia Majid i boken Ut av skyggene. Økonomen og VG-journalisten jakter på sporene etter moren og de andre kvinnene som kom fra Pakistan til Norge på begynnelsen av 1970-tallet. Hun finner et tomrom. Ingen har satt ord på deres opplevelser før.

Majid bestemmer seg for å spore opp morens historie. Den blir et prisme for en større fortelling om en hel generasjon innvandrerkvinner og deres liv. Boken er på et vis en arvtager til Aud Korbøls Den kritiske fase fra 1974, som følger de pakistanske innvandrernes første år i Norge. Også her får leseren et nærbilde av et brutalt møte med Norge. Forskjellen er at det er mennene som snakker i Den kritiske fase – kvinnene var ikke tilgjengelige, eller de opplevdes som å ikke være tilgjengelige for nærgående forskerblikk. Og mens Ut av skyggene er blitt møtt med unison ros og anerkjennelse, klausulerte forfatteren Den kritiske fase og la den i et lukket arkiv. Stoffet var for følsomt og kontroversielt, og ble først utgitt i fjor, over 30 år etter at studien var ferdig.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»