00:00 - 31. mai 2019

Å leve eller velge døden

Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri argumenterer skarpsynt, men enøyd for dødshjelp, skriver Morten Magelssen.

Fra den danske fotografen Cathrine Ertmanns bildeserie «Om å dø / About Dying». Foto: Cathrine Ertmann

Medisinen har aldri kunnet avhjelpe lidelse så godt som nå. Hvorfor er det da først i vår tid at kravet om aktiv dødshjelp tiltar i styrke? Svarene må primært søkes utenfor helsetjenesten: Dagens mennesker er individualister. De vil ta sine valg selv, de søker stadig økende kontroll over egen tilværelse. I kjølvannet følger minkende toleranse for lidelse, usikkerhet og risiko. Uten religionene er det vanskelig å sette absolutte grenser: Ja, det er galt å ta liv, men hva når livskvaliteten er borte, lidelsen dominerer og personen selv ber om å få dø?

I de fleste vestlige samfunn har legalisering av dødshjelp kommet på agendaen. Åtte amerikanske stater har legalisert legeassistert selvmord, der pasienten selv inntar de dødbringende medikamentene. Benelux-landene og Canada tillater i tillegg eutanasi, der legen setter dødssprøyten.

I Norge ser vi samme mønster som i andre land: Folket støtter legalisering (60-75 prosent i ulike undersøkelser), legene og politikerne er i hovedsak mot. Fremskrittspartiet og noen ungdomspartier er unntaket, men Frps prinsippvedtak om legalisering har lenge vært sovende.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»