11:47 - 02. mai 2019

Gjør større oljebransje det lettere å nå klimamålene, Støre, spør Maria Berg Reinertsen.

Gjør større oljebransje det lettere å nå klimamålene, Støre, spør Maria Berg Reinertsen.

Hvilken rolle skal oljeindustrien spille i det grønne skiftet? Foto: Roger Hardy / Samfoto / NTB scanpix

I kronikken «Vi trenger industri for å nå klimamålene» svarer Jonas Gahr Støre på min kommentar «Alle skal med» er et elendig slagord hvis det betyr at ingen skal utfordres.» Vi er enige i at Norge, med Støres ord, «trenger tydeligere grep for å skape industri og arbeid i tråd med klimakutt».

Men det er ikke riktig at jeg mener «det grønne skiftet trenger en stor masterplan» (Det er det SV som vil!). Jeg er fortsatt usikker på hvor sterkt myndighetene skal styre hva vi skal leve av etter oljen, det jeg er sikker på, er ta de må være tydeligere på hva vi ikke skal leve av.

Det er her Ole Colbjørnsens pamflett Hele folket i Arbeid. Det Norske Arbeiderpartis kriseprogram (1933) har inspirert meg. Colbjørnsen våget å utfordre sterke interesser når han la frem Arbeiderpartiets politikk for å få Norge ut av den økonomiske krisen. Det motet savner jeg i Aps holdning ovenfor oljebransjen.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»