Annonse
11:31 - 11. april 2019

Norsk eksportkontroll gjør en forskjell

Dag Hoel overser noen helt sentrale fakta. 

Annonse

Dag Hoel fremmer i Morgenbladet 2. april nok en gang anklagen om at det norske eksportkontrollregimet i praksis ikke får konsekvenser for hvor ting selges, og at det er økonomiske argumenter som ligger bak. Problemet med disse påstandene er at de overser helt sentrale fakta.

For det første så har eksportkontrollen helt klare og konkrete konsekvenser. Et eksempel er at vi i løpet av 2018 ikke eksporterte noe som helst fra Raufoss til landene i den Saudi-ledede koalisjonen. Dette er en direkte konsekvens av norske myndigheters beslutning sent i 2017 om å stenge for eksport av A-materiell til Emiratene, noe som for øvrig var andre gang dette skjedde. Faktisk har innstramningene de sist årene ført til at det for Nammos del ikke er noen markeder hvor salget vårt har falt mer enn nettopp koalisjonslandene. Hoels ganske grove påstand om at «borgerkrig med lemlestede barn og stammefeider» skaper et godt eksportklima er derfor ikke riktig, tvert imot.

Og om det skulle være noen tvil – vi ønsker heller ikke noe annet.

For det andre er vi dypt uenige i påstanden om at utvidelsen til nye markeder drives utelukkende av økonomiske hensyn. Den egentlige årsaken er den han selv peker på, nemlig at den norske forsvarsindustrien siden grunnleggelsen av NATO har vært del av et tett integrert internasjonalt nettverk med stadig økende grad av gjensidig avhengighet, hvor målet er å samvirke om å utvikle og produsere materiellet vi trenger til en pris vi kan betale. Etter den kalde krigens slutt har dette samarbeidet bare blitt tettere, samtidig som land utenom de vi tradisjonelt sett har eksportert til har ønsket et tettere samarbeid med vestlige land og vestlig industri. I denne situasjonen har både Norge og andre land behandlet eksport av militært materiell for hva det faktisk er: et utenrikspolitisk verktøy, og et verktøy en har brukt for å kunne knytte tettere bånd til land hvor en ønsker å påvirke utviklingen. Hoel er tydeligvis uenig i hvordan dette virkemiddelet brukes, og ønsker at det bør brukes mye mer aktivistisk. Det er en helt ærlig sak, men han må da anerkjenne at dette ikke handler om hvorvidt eksportkontrollen fungerer, for det gjør den, men om at han ønsker at norske myndigheter skal føre en helt annen utenrikspolitikk.

Endre Lunde

Kommunikasjonsdirektør, Nammo

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Helseministeren har selv sviktet sin informasjonsplikt overfor regjering, storting og befolkningen og han har heller ikke fulgt loven.
Enige er vi også om at skal du bli god til å skrive, må du ikke bare skrive selv, men du må også lese mye.
Samtidig ser vi grunn til å besvare en sentral påstand som ligger til grunn for at han konkluderer med at dette er «en umulig bok».
Til Espen Ottosen: Medisinen har  vært en viktig premissleverandør for vår forståelse av kjønn.
«Problemet er tanken om at god skriving er en slags «kode» man kan lære seg ved hjelp av noen «nøkler».»