09:27 - 29. mars 2019

Venstres fallgruver

Venstre setter folk først. Såfremt det er det beste alternativet.

Ola Elvestuen leder symbolsk vardebrenning under landsmøte i år. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

«Venstre setter folk først og vil ikke overkjøre lokaldemokratiet i deponisaken i Grenland», skrev Telemark Venstre på Facebook før stortingsvalget i 2017. Det høres unektelig bra ut å «sette folk først», men hva betyr egentlig slike politiske slogans?

Innlegget var signert av Ola Elvestuen, nå klima- og miljøminister, og Eli Taugbøl, Venstres førstekandidat i Telemark. Bakgrunnen var at lokaldemokratiet – i dette tilfellet Porsgrunn kommune – i 2015 sa nei til deponi for farlig avfall i Brevik. Venstre var altså tydelig både sin støtte til kommunens vedtak, og dermed også på sin motstand mot gruvedeponi i Brevik.

Men dette var før Venstre gikk i regjering, før debatten om kobbergruven ved Repparfjorden, og før Elvestuen ble statsråd. Nå er Elvestuens vurdering en annen: «Jeg har sagt at jeg ikke vil overkjøre lokaldemokratiet i en kommune, uten å ha alternativer». Han vil med andre ord ikke lenger utelukke at det blir gruvedeponi i Brevik.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»