00:00 - 08. mars 2019

Kvitvasking i løypa

Skiløparane spring på smeltande snø — med klimaøydeleggaren Equinor på laget, skriv Gudmund Skjeldal. 

Den 18. april 1940 rykka to bataljonar tyske soldatar inn i Bagn i Valdres. Dei blei angripne av rørlege norske små skiløpartroppar og kjende seg omringa. Kampane i Valdres dei neste ti dagane var av dei hardaste i okkupasjonen av Norge: Tyskarane mista over 250 soldatar, nordmennene 46 unge forsvararar. Mellom dei var korporal Knut Skjeldal, som kunne ha blitt onkelen min.

Den 19. april 1940 fortalde Dagbladet om at fotball-laget Lyn hadde byrja treninga før vårsesongen, på parkeringsplassen utanfor Ullevaal Stadion. Reportasjen heitte «Da Lyngutta tok de første sparkene». Journalisten verka letta over at kvardagen og våren var tilbake; laget var nesten heilt intakt.

Lyngutta sparka fotball på Ullevaal medan andre unge nordmenn kjempa for livet i Bagn.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»