13:39 - 13. mars 2019

I kampen mot de digitale kjempene, har venstresiden bare ett valg, skriver Evgeny Morozov.

I kampen mot de digitale kjempene, har venstresiden bare ett valg, skriver Evgeny Morozov.

Økonomiklubben: Amazon-grunnlegger Jeff Bezos (til venstre) snakker til The Economic Club of New York i 2016. I det siste har ikke selskapet hans vært like populært i den amerikanske storbyen. Foto: Drew Angerer/Getty Images

Tilbakeslaget mot Silicon Valley – vår brå og ublide oppvåkning til teknologiselskapenes enorme makt – vokser i styrke fra måned til måned. Amazons plutselige tilbaketog fra New York City, hvor de planla å åpne sitt andre hovedkvarter, forteller om et politisk klima i rask endring. New Yorks befolkning har visst liten lyst til å bruke nesten tre milliarder dollar i subsidier for å lokke til seg Amazon, et selskap som gikk med 11,2 milliarder dollar i overskudd i 2018, men som ikke har betalt skatt av disse inntektene, og som til og med har klart å skaffe seg 129 millioner dollar i skatterabatt.

Det som sjelden nevnes, er imidlertid de enormt sprikende politiske og ideologiske kreftene bak denne reaksjonen. For å parafrasere en russisk klassiker: Mens de lykkelige apologetene for big tech alle er like, er alle kritikerne ulykkelige på hver sin måte. Forent i sitt hat mot de digitale kjempene, inngår disse kritikerne i kortsiktige taktiske allianser, men forbindelsene kan ikke holde i det lange løp.

Man kan skjelne mellom tre ulike leirer i dagens anti-tech-landskap. De dekker nesten hele det politiske spekteret, fra nyliberalistiske markedstilhengere på høyresiden, til den sosialistiske venstresidens solidaritetsforkjempere (selv om de mest fremtredende skikkelsene blant disse ennå ikke har tatt entydig stilling).

Annonse