00:00 - 15. mars 2019

Historien om Xi

Den lille avkroken Liangjiahe spiller en avgjørende rolle i fortellingen om det moderne Kina. Det var her presidentens bleke hud ble brun og furet, skriver Sun Heidi Sæbø.

Der Xi ble Xi: Den lille landsbyen Liangjiahe, hvor Xi Jinping tilbragte syv av sine unge år i, er blitt en turistmaskin som skal vise hvordan presidenten ble en sterk mann av folket. Foto: Bryan Denton / NTY / NTB Scanpix

Kina står i en umulig spagat, spent over den dype avgrunnen mellom rivende utvikling i utvalgte regioner og enkle kår for dem som har gjort en slik fremgang mulig. 

President Xi Jinping vet at landets historie er full av dynastier som gikk under da korrupsjon, fråtsing og dårskap tok over. Han kan ha lært av historien, av staters vekst og fall, at ettpartistaten ikke er bærekraftig om den utelukkende baserer seg på å holde befolkningen nede. Hans oppskrift kan vel så godt være å løfte folket, fremfor å bare undertrykke det. Men hvor høyt han vil klare å heve levestandarden deres? Og vil økt personlig frihet følge med på kjøpet? Svaret kan være nei. Det er ikke uten grunn at Kina omtales som det perfekte diktaturet.

Da jeg våren 2017 gikk i gang med arbeidet til boken Kina – Den nye supermakten, var det for å undersøke i hvilken retning det moderne Kina har gått, og samtidig finne ut mer om Xi Jinping, denne mannen som regjerer over 1,4 milliarder mennesker. For å komme tettere på ham og den utviklingen som har funnet sted, bestemte jeg meg for å reise i Xis fotspor.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»