Annonse
00:00 - 22. mars 2019

Digital sikkerhet i tråd med våre demokratiske verdier

Annonse

Vi lever i et digitalisert samfunn. Nesten all samfunnskritisk virksomhet er databasert. Utenlandske aktører bruker internett for å skade oss, og vi er derfor nødt til å øke sikkerheten i det digitale rom.

I Morgenbladet forrige uke rettet Kristian Aurlien kritikk mot regjeringens forslag til ny lov om Etterretningstjenesten. Han hevder at lovforslaget legitimerer statlig masseovervåkning av egne innbyggere. Dette stemmer ikke.

Forslaget går ut på at metadata, altså informasjon om kommunikasjon, kan lagres i opptil 18 måneder. Etterretningstjenesten kan ikke søke i metadatalageret før en domstol har godkjent det. Og innholdsdata kan hverken lagres eller søkes i før det foreligger en rettslig kjennelse. Informasjonsinnhentingen må være forholdsmessig og kan bare rette seg mot utenlandske forhold. Derfor er det ikke treffende å karakterisere forslaget som masseovervåkning av egne innbyggere, slik Aurlien gjør.

Etterretningstjenesten jobber for å beskytte Norge og vårt demokrati mot utenlandske trusler. Vi vil ha et lovverk som legger til rette for at E-tjenesten kan utføre dette viktige oppdraget på en måte som er i tråd med våre grunnleggende samfunnsverdier og menneskerettigheter.

Forslaget til ny lov har vært på høring, og vi har fått mange gode høringssvar. Nå skal vi vurdere disse nøye før vi fremmer en lovproposisjon til Stortinget.
 

Tone Skogen

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Derfor undrer jeg meg over at han går til motangrep på meg.