00:00 - 22. februar 2019

La døde helter ligge

Den historiske fiksjonsfilmen har stivnet rundt sine alfahanner. Amundsen er siste eksempel, skriver Espen Ytreberg.

Portrettet og filmportrettet: Roald Amundsen i 1913 og Pål Sverre Hagen i rollen som Amundsen. Foto: Anders Beer Wilse / Norsk Teknisk Museum og Motion Blur / SF Studios
Annonse

«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»