00:00 - 01. februar 2019

Korset i flagget kan plutselig være KrFs mulighet, skriver Åshild Mathisen.

Korset i flagget kan plutselig være KrFs mulighet, skriver Åshild Mathisen.

Kristdemokraterna (KD) i Sverige har valgt vekk aktive kristne til fordel for velgere som ønsker en mer innvandringskritisk nasjonalkristendom. Kan det samme skje med KrF?

Ved siden av at både partiet og kristenheten i nabolandet er annerledes, vil KrF-ere innvende at partiet deres har sterke tradisjoner for å løfte de svakeste, både nasjonalt og internasjonalt.

Men en slik forståelse av kristen nestekjærlighet har stått sterkt også i det svenske søsterpartiet, og gjør det fortsatt blant aktive kristne i Sverige. Likevel har partiet nå gått til høyre og dessuten valgt en langt tøffere innvandringsretorikk. Det har skapt intern splid at partiet under lederen Ebba Busch Thor har profilert seg som et av Sveriges strengeste partier i innvandrings- og flyktningpolitikken, og hennes ønske om forbud mot bønnerop har vært omstridt.

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.