09:27 - 10. februar 2019

Da Václav Havel løftet de lenkede hendene

Václav Havel og de andre tsjekkoslovakiske dissidentene fikk merke det totalitære samfunnet Franz Kafka beskrev sytti år tidligere.

Václav Havel taler til tsjekkerne før han ble arrestert og dømt til ni måneder i fengsel i 1989. Foto: David Turnley/Corbis/VCG/Getty Images

I februar begynte de politiske prosessene. Om første akt i Tsjekkoslovakia, januar 1989, var preget av folkelige protester og en frykt som slapp taket, besto andre akt av at myndighetene slo tilbake. De som hadde demonstrert mot kommunistregimet ble stilt for retten i saker der utfallet som regel var gitt på forhånd. Den første februar, den andre, syvende, niende, tiende, fjortende og syttende februar ble dissidenter og demonstranter dømt.

Den tyvende februar gikk lederen av det tsjekkoslovakiske kommunistpartiet ut og sa det var «nødvendig med resolutte reaksjoner mot alle de som motarbeidet sosialismen og folkets interesser». Det ble tolket som et tegn på at han ikke brydde seg stort om de tusener av underskrifter som var blitt samlet inn med krav om at de politiske fangene skulle løslates. Prosessene fortsatte.

Den 21. februar var det dissidenten og dramatikeren Václav Havel som skulle svare for seg i en rettssal. I håndjern ankom han en sliten bygning i den østlige bydelen Žižkov med et svart armbånd surret rundt den hvite skjorten – en markør for de tiltalte. Hundrevis av støttespillerne hans hadde samlet seg utenfor bygningen og så langt inn i den som de kunne komme. Utenfor noen glassdører i fjerde etasje sto folk som sild i tønne. Mange av dem var velkjente dissidenter, en eller to var sikkerhetspoliti i sivil, men de ble ignorert, for dem som hadde våget å komme helt hit hadde uansett blitt fratatt alt de kunne bli fratatt av myndighetene.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»