08:50 - 11. januar 2019

Den seksuelle revolusjonen lovet friere sex. Resultatet er blitt mindre sex og færre barn, skriver Espen Ottosen.

Alt tyder på at nordmenn har mindre sex enn før, skriver Espen Ottosen.

«Norge trenger flere barn», sa Erna Solberg i nyttårstalen sin. Utspillet har ført til en god blanding av saklig debatt og syrlige kommentarer. Statistikken forteller altså at nordmenn får stadig færre barn. Skal vi opprettholde folketallet, må hver kvinne få litt over to barn i gjennomsnitt. I dag er tallet bare 1,62 – og har aldri vært lavere.

Alt tyder også på at nordmenn har mindre sex enn før. I Dagbladet Magasinet skriver relasjonspedagog og samlivsspaltist Bjørk Matheasdatter om at seksualvaneundersøkelser fra 1987 og fremover viser at vi har mindre sex for hvert tiår som går. Særlig de som er mest aktuelle med tanke på å føde barn, de i aldersgruppen 25–39 år, er gradvis blitt mindre seksuelt aktive. Såkalt seksuell frigjøring har altså ikke gitt oss mer sex.

Årsakene til synkende fødselstall er åpenbart mange og varierte. Det kan også diskuteres hvor sterk sammenhengen er mellom samleiefrekvens og fødselstall. For stadig flere barn blir til uten sex. I tillegg kan også et labert sexliv føre til graviditet.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»