00:00 - 18. januar 2019

Året som skulle endre alt

I år er det tretti år siden Berlin-muren falt. Hvordan så opptakten ut fra den andre siden? Første akt utspilte seg i Praha, skriver Thomas Reinertsen Berg.

Streik: Arbeidere ved en bildelfabrikk i Praha streiket til støtte for den pågående revolusjonen, november 1989. Foto: David Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

En stjerne pakket inn i en striesekk. Jeg var 19 år gammel, og følelsen av å være på et sted der historiens vinger hadde slått kraftig, var påfallende der jeg sto i Praha og betraktet denne folkelige protesten – noen hadde pakket inn det lille kommunistmonumentet som sto midt i en rundkjøring, for å slippe å se det. Snart ville stjernen befinne seg på historiens skraphaug.

Da var det allerede våren 1991. Halvannet år tidligere fulgte jeg med på den utrolige høsten 1989 da sovjetkommunismen raknet i alle sømmer. Folk protesterte i Berlin, Bucuresti, Budapest, Praha, Sofia og Warszawa, og diktaturene forsvant. I Tsjekkoslovakia kaller de det Fløyelsrevolusjonen, dagene fra 17. november til 29. desember, da myndighetene sluttet å denge folk og man fikk en ordnet overgang til demokrati.

Men egentlig skulle alt skjedd året før. Store begivenheter i Tsjekkoslovakias historie hadde det med å inntreffe i år som sluttet på 8: Landet ble grunnlagt etter første verdenskrig i 1918; i 1938 ble det stykket opp og delvis gitt bort til Tyskland som en følge av München-avtalen; i 1948 tok kommunistpartiet all makt, og i 1968 endte forsøket på en reformert sosialisme med at de ble invadert av sine egne allierte.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»