Annonse
00:05 - 07. desember 2018

Personlig sykdom er gull verdt for mediene, skriver Kjersti Thorbjørnsrud.

Personlig sykdom er gull verdt for mediene, skriver Kjersti Thorbjørnsrud.

Annonse

Pasienters skjebner og pårørendes prøvelser preger medienes dekning av sykdom og helse. Formidlingen av personlige erfaringene er tilsynelatende mer nærgående, intime og omfattende enn noen gang.

Når abortkampen blusser opp, drives den frem av fortellinger som setter ord på det som før var for privat og vanskelig til å dele offentlig. Tekster om ensomme og tabubelagte erfaringer med abortnemnder og senaborter har gitt et nytt rom for gjenkjennelse og fellesskap. Men de er også effektive innlegg i en politisk kamp, der personlige erfaringer bygger et emosjonelt og moralsk forsvarsverk mot ulike syn på abortloven.

Samtidig skrives nok et kritisk kapittel om psykisk helsehjelp i mediene. Det frontes av rasende og fortvilte pårørende som har mistet en av sine i selvmord. På nært hold settes en families smerte, sorg og samhold i relieff til det som ser ut til å være inkompetanse, ansvarsfraskrivelse og manglende empati fra et helsevesen som ikke oppfyller det mediene formidler er deres grunnleggende plikt: å forhindre at noen tar livet sitt.

Annonse

«Hva mener Gunnar Aakvaag med sannhet?»