Annonse
00:05 - 07. desember 2018

Personlig sykdom er gull verdt for mediene, skriver Kjersti Thorbjørnsrud.

Personlig sykdom er gull verdt for mediene, skriver Kjersti Thorbjørnsrud.

Annonse

Pasienters skjebner og pårørendes prøvelser preger medienes dekning av sykdom og helse. Formidlingen av personlige erfaringene er tilsynelatende mer nærgående, intime og omfattende enn noen gang.

Når abortkampen blusser opp, drives den frem av fortellinger som setter ord på det som før var for privat og vanskelig til å dele offentlig. Tekster om ensomme og tabubelagte erfaringer med abortnemnder og senaborter har gitt et nytt rom for gjenkjennelse og fellesskap. Men de er også effektive innlegg i en politisk kamp, der personlige erfaringer bygger et emosjonelt og moralsk forsvarsverk mot ulike syn på abortloven.

Samtidig skrives nok et kritisk kapittel om psykisk helsehjelp i mediene. Det frontes av rasende og fortvilte pårørende som har mistet en av sine i selvmord. På nært hold settes en families smerte, sorg og samhold i relieff til det som ser ut til å være inkompetanse, ansvarsfraskrivelse og manglende empati fra et helsevesen som ikke oppfyller det mediene formidler er deres grunnleggende plikt: å forhindre at noen tar livet sitt.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Helseministeren har selv sviktet sin informasjonsplikt overfor regjering, storting og befolkningen og han har heller ikke fulgt loven.
Enige er vi også om at skal du bli god til å skrive, må du ikke bare skrive selv, men du må også lese mye.
Samtidig ser vi grunn til å besvare en sentral påstand som ligger til grunn for at han konkluderer med at dette er «en umulig bok».
Til Espen Ottosen: Medisinen har  vært en viktig premissleverandør for vår forståelse av kjønn.
«Problemet er tanken om at god skriving er en slags «kode» man kan lære seg ved hjelp av noen «nøkler».»