14:58 - 03. desember 2018

Hvite menn med muskler – en historie om politiske kropper

En studie av kroppsidealer viser hvordan politikk og vitenskap har bidratt til å produsere rasistiske, kvinnefiendtlige og homofobe holdninger i det amerikanske samfunnet.

Menn i arbeid: Som ledd i president Franklin D. Roosevelts New Deal ble arbeidsløse unge menn innrullert i et omfattende nasjonalt skogplantingsprogram, hvor mennene jobbet mot betaling, kost og losji (kun ti prosent var afroamerikanere til tross for at programmets ledere hevdet at det ikke diskriminerte på bakgrunn av rase).  Foto: U.S. National Archives and Records Administration / CC
Annonse