09:34 - 15. desember 2018

Hvis Macron vil redde presidentskapet sitt, må han gjeninnføre formuesskatten umiddelbart, skriver Thomas Piketty.

Hvis Macron vil redde presidentskapet sitt, må han gjeninnføre formuesskatten umiddelbart, skriver Thomas Piketty.

President Emmanuel Macron er alt annet enn populær hos demonstrantene i Frankrike. Plakaten gir et klart uttrykk for det: «Slutten på regjeringstiden». Foto: Richard Bord/Getty Images

«De gule vestene» setter et avgjørende spørsmål på dagsorden i Frankrike og Europa: Behovet for en rettferdig skattepolitikk. Etter at Macron ble valgt, brukte han store deler av sin tid på å fortelle landet at man måtte verdsette de som går foran, og at det var en hovedprioritering å gi skattelette til de største formuene, i første omgang ved å fjerne formuesskatten (impôt de solidarité sur la fortune, ISF).

Dette ble så gjennomført i raskt tempo og med en følelse av allmektighet og en helt plettfri samvittighet. Selv Nicolas Sarkozy var mer forsiktig i 2007 med sitt «skatteskjold», som han uansett måtte fjerne i 2012.

Det var uunngåelig at de som ikke oppfattet seg som «anførere», følte seg sviktet og ydmyket av Macrons talemåter, og slik har vi havnet i dagens situasjon. Den sittende regjeringen har begått en rekke faktiske, historiske og politiske feil som det er presserende, og mulig, å rette opp nå.

Annonse

NFFOs forvaltning av Det faglitterære fond er det mest sentrale virkemiddelet som sikrer at akademiske fagbøker finnes på norsk.
«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»