08:41 - 19. desember 2018

Et spørsmål om respekt

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen avkrever respekt fra mediene, men serverer selv bare avledningsmanøvrer.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen «sminker» og «fordreier» for åpen mikrofon. Foto: Alexander Øvrebø / NTB scanpix  Alexander Øvrebø / NTB scanpix

Dette er Logikksjekk

Filosofene Ole Hjortland og Pål Antonsen ved Universitetet i Bergen driver Logikksjekk, en undersøkelse av argumentene i offentlig debatt. 

Logikksjekk søker ikke å avsanne påstander, men å vise styrker og svakheter i argumentasjonen, enten konklusjonen er riktig eller ikke.

Logikksjekk bruker redskaper fra logikk, argumentasjonsteori, språkanalyse og retorikk.

I BBC-klassikeren Yes, Minister gjester Sir Humphrey Appleby radioprogrammet til Ludovic Kennedy. Når intervjuet er over, lurer Sir Humphrey på hvordan han har fremstått:

Sir Humphrey: Hvordan klarte jeg meg?

Kennedy: Kunne du ikke sagt litt mer om arbeidsledighet?

Sir Humphrey: Som for eksempel?

Kennedy: Sannheten.

Sannheten er jo opplagt, skryter Humphrey. Kutt velferdsordninger og latsabbene kommer seg i jobb. Det er det imidlertid ingen politikere som vil si offentlig, avslutter han. Uheldigvis for Sir Humphrey blir også samtalen etter intervjuet tatt opp.

Sjangeren er kjent. Politikere er ofte svært tilbakeholdne i intervjuer, men mer uforsiktige i samtalen før og etter. Vi fikk et nytt eksempel på dette da NRK forsøkte å få forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til å svare på hva han visste om KNM «Helge Ingstad»-ulykken. (Hele videoen er nederst i saken.) Journalist Eva Marie Bulai spurte først to ganger om forsvarsministeren hadde fått detaljer om hendelsesforløpet, begge ganger uten å få svar.

Derimot ble Bakke-Jensen mer frittalende etter at intervjuet var ferdig, men da om medienes rolle. Mens kamera fortsatt var på advarte forsvarsministeren om at mediene i stedet for å belyse saken, kan komme til å «tilsløre den eller farge den eller sminke den eller fordreie den».

Forsvarsministeren ga uttrykk for at medienes «spekulasjoner» er uheldige, og at de i stedet bør vente på at havarikommisjonen får gi «et objektivt beskrevet hendelsesforløp». Bulai var ikke enig: «Ja, havarikommisjonen skal få gjøre jobben sin, men det betyr ikke at vi skal tie stille.»

Bakke-Jensen: «Jo, jo, jo. Det betyr at dere skal stole på dem!»

Vekket reaksjoner. I samtalen kom det og frem at Bakke-Jensen og Bulai har ganske ulike syn på demokratiske verdier. Hun mener at det er en «kjempeverdi i et demokratisk samfunn» at mediene «får mulighet til å selv danne seg et eget bilde, og intervjue de ulike partene selv». Bakke-Jensen sier derimot at han har «problemer med den verdien»:

«Jeg mener det er en kjempeverdi i et demokratisk samfunn at vi slipper til, at vi er så tålmodige at vi slipper til de som har fått i oppgave å komme med det objektive hendelsesforløpet.»

Forsvarsministerens selsomme påstander vekket naturligvis reaksjoner. Martin Kolberg (Ap) beskriver det for eksempel som «foruroligende uttalelser fra en statsråd», før han understreket at «samfunnet er helt avhengig av den åpenheten og informasjonen pressen gir».

Tre minutter blir tyve. For å rette opp inntrykket, møtte Bakke-Jensen på NRKs Debatten. Resultatet ble en ti minutter lang avledningsmanøver. NRKs Fredrik Solvang starter med å spørre hvorfor Bakke-Jensen sa at «pressen kan tilsløre saken, eller farge den, sminke eller fordreie den». Akkurat som i det opprinnelige intervjuet får forsvarsministeren samme spørsmål to ganger. Begge gangene unngår Bakke-Jensen å svare.

«Først, Fredrik, så er det sånn at denne samtalen kom etter et tyve minutter langt intervju om «Helge Ingstad»-hendelsesforløpet og akkurat det vi diskuterer nå – et intervju dere for øvrig ikke har sendt. Så er mitt poeng at jeg som statsråd skal være forsiktig med å spekulere rundt den her saken. Spørsmålet etter intervjuet fra journalisten var hvorfor jeg drev med så mye hemmelighold. Jeg gjør ikke det.»

Her er det forsvarsministeren som «sminker» og «fordreier». Det stemmer overhodet ikke at spørsmålet etter intervjuet var hvorfor han drev med hemmelighetshold. I videoen kan man se Bulai påpeke at folk gjerne vil vite hva som skjedde, men uten å rette noen anklage mot forsvarsministeren. Tvert imot er det Bakke-Jensen som umiddelbart retter en anklage mot mediene: «Det er ganske unikt at et helt journalistkorps mener at vi i utgangspunktet skal brette ut det vi har av manglende informasjon og legge det til spott og bedømmelse.»

Her er det forsvarsministeren som «sminker» og «fordreier».

Senere i Debatten-intervjuet går Bakke-Jensen enda lenger, og hevder at Bulai «beskyldte [ham] for å bedrive hemmelighold». Men i «Helge Ingstad»-intervjuet – som for øvrig ikke er tyve minutter langt, men under tre minutter – blir han aldri beskyldt for noe som helst. Bulai stiller åtte spørsmål totalt, og i ingen av dem antydes det at forsvarsministeren eller andre driver med hemmelighold.

Da Bakke-Jensen heller ikke svarer når spørsmålet stilles for andre gang, går Solvang videre. I stedet spør han om pressen bør vente på havarikommisjonens rapport. Også der må han spørre to ganger, men Bakke-Jensen lander på et ja. Da Solvang deretter lurer på hva det innebærer at pressen skal «vente», svarer han at pressen gjerne må være «nysgjerrig», men at den «skal ha respekt for de forskjellige rollene i en sånn prosess».

Respekt ganger ti. Solvang blir neppe mye klokere av det svaret, men forsvarsministeren gir seg ikke. I løpet av intervjuet sier han hele ti ganger at pressen må ha «respekt». Ifølge Bakke-Jensen bør pressen ha «respekt for at jeg, som statsråd ikke går ut og forhåndsprosederer eller spekulerer», «respekt for de forskjellige rollene i en sånn prosess», «respekt for at vi har en prosess etter en sånn hendelse», og «respekt for at politiet etterforsker». Samtidig er «pressen … jo nødt å respektere at det her er forskjellige roller», «respektere at min rolle som statsråd ikke gir meg noen mulighet til å spekulere i de her sakene», og «respektere at det er en havarikommisjon som skal komme med [en rapport]».

Solvang får hverken svar på hva forsvarsministeren mente med at pressen kan «tilsløre» og «fordreie» saken, eller på hva det innebærer at pressen skal vente på havarikommisjonen. Bakke-Jensens anklage om at pressen er respektløse fungerer som en avledningsmanøver.

Solvang gir opp det opprinnelige spørsmålet, og spør i stedet hva forsvarsministeren mente med kommentaren om havarikommisjonen som kom avslutningsvis i samtalen med Bulai:

Solvang: «Hva betyr det når du sier her på slutten: jo, jo, det betyr at dere skal stole på dem.»

Bakke-Jensen: «Ja, det betyr at man skal stole på at havarikommisjonen kommer med en rapport. Ikke som journalisten her antyder, at det var best at pressen etterforsket parallelt med politiet.»

Her får vi nok en bortforklaring. Det virker høyst usannsynlig at forsvarsministeren mente at det pressen skal stole på, er at havarikommisjonen «kommer med en rapport». Ingen har betvilt det. Det er opplagt at Bakke-Jensen sikter til at pressen skal stole på innholdet i rapporten. (Havarikommisjonens foreløpige rapport finnes her.)

Danner et mønster. Med så mye vekt på respekt for de ulike partenes rolle, er det påfallende at forsvarsministeren er så lite opptatt av medienes rolle. Den består blant annet i å være kritisk til offentlige prosesser, og nettopp å ikke uten videre godta svarene, enten de blir gitt av forsvarsministeren eller havarikommisjonen. Bakke-Jensen kaller dette en «parallell-etterforskning», men det er ganske enkelt journalistikk.

Svarene til Solvang danner et mønster. Bakke-Jensen unngår å svare på spørsmålene, selv når de blir gjentatt flere ganger. Forsvarsministeren fikk sjansen til å forklare hva han mente med uttalelsene, men valgte i stedet en bortforklaring.

Oppsummering: Bakke-Jensen forsvarer aldri uttalelsene han kom med etter NRK-intervjuet. Men i stedet for å trekke dem tilbake, kommer han med nye anklager. For forsvarsministeren er angrep beste forsvar.

antonsen@logikksjekk.no

hjortland@logikksjekk.no

Twitter: @logikksjekk

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Gjermund Forfang Rongved viser hvor lett det blir for president Joe Biden å kjøre Norge forlengs og baklengs dit han vil ha oss.»
«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»