10:15 - 07. november 2018

Tannløst om kjøttspising

Forsvaret for kjøttspising er basert på et knippe velbrukte, men håpløse argumenter.

Fotoillustrasjon: Ellen Lande Gossner

En mye diskutert episode av NRKs Folkeopplysningen undersøkte negative konsekvenser av kjøttspising – for dyrevelferd, miljø og helse. «Kan vi spise kjøtt med god samvittighet eller burde vi bli vegetarianere alle mann?», spurte programleder Andreas Wahl.

Filosof Ole Martin Moen (UiO) var en av dem som ble bedt om å ta stilling til spørsmålet. Wahl åpnet intervjuet med å si: «Jeg spiser jo kjøtt. Gjør det meg til et ondt menneske?». «Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke du er et ondt menneske fordi du spiser kjøtt», svarte Moen. Men han var likevel overbevist om at kjøttspising er moralsk problematisk:

«Det er ikke alltid galt å spise kjøtt, men man dreper jo et dyr. Man holder dyr i fangenskap, hvor de har ikke veldig gode liv. Skal vi gjøre det, må vi ha en god grunn til det. Vi må ha en skikkelig god grunn, faktisk.»
 

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»