10:15 - 07. november 2018

Tannløst om kjøttspising

Forsvaret for kjøttspising er basert på et knippe velbrukte, men håpløse argumenter.

Fotoillustrasjon: Ellen Lande Gossner
Annonse

«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»