00:00 - 23. november 2018

Leithes uriktigheter

Morgenbladet skriver i en artikkel 16. november at «Sogn og Fjordane Kunstmuseum er et av få kunstmuseer i landet der kunstnerne er i flertall i innkjøpskomiteen». Det stemmer at Kunstfagleg råd med representanter fra kunstnerorganisasjonene og kunstmuseet per i dag har ansvar for innkjøp til samlingene, men denne ordningen har museet i samarbeid med kunstnerorganisasjonene i fylket arbeidet med for å få endret. Ny avtale vil bli godkjent i styremøte i Musea i Sogn og Fjordane i desember i år, og museet vil deretter ha fullt ansvar på dette området.

Tidligere direktør Janne Leithe uttaler seg om ordningen slik den er per i dag, men vi mener hun gir et skjevt bilde av arbeidet Kunstfagleg råd har gjort: «De lokale kunstnerne som sitter i komiteene, de er interessert i å sørge for at de blir kjøpt inn og at vennene deres blir kjøpt inn.» Dette er en flåsete uttalelse som diskrediterer rådet og det arbeidet det har gjort. 

Dette er en flåsete uttalelse som diskrediterer rådet og det arbeidet det har gjort.

Riktignok er det et ganske lavt antall profesjonelle kunstnere bosatt i fylket og dermed noe mer komplisert å ivareta habilitet samtidig som man skal sikre innkjøp av fylkets kunstnere til samlingene, men vi oppfatter det ikke slik at vennskap og kjennskap og det å mele sin egen kake er noe rådsmedlemmene har vært opptatt av. 

De har jobbet seriøst, ut fra et profesjonelt ståsted og i kraft av sin egen kompetanse som sakkyndige i komiteen. Å henge dem ut på dette viset er useriøst og medfører ikke riktighet. At en tidligere direktør uttaler seg på vegne av Musea i Sogn og Fjordane, avd. Sogn og Fjordane Kunstmuseum synes vi er noe spesielt.
 

Hanne Storm Ofteland

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»