11:58 - 06. november 2018

Kirkens venstresving

I en kronikk i Morgenbladet 29. oktober redegjør Tomm Kristiansen for Den norske kirkes (Dnk) utvikling fra 1968, med henvisning til den nylig utgitte boka «Da Gud skiftet mening» av Kristiansen og Trond Bakkevig. I kronikken skriver Kristiansen godt og interessant om hvordan kirken gjennom 50 år har beveget seg i sitt samfunnsetiske engasjement – fra å være en samfunnsstøtte til å bli en samfunnskritiker.

Kristiansen avlegger også Human-Etisk Forbund en visitt og hevder at «Humanetisk Forbund har kjempet for det livssynsnøytrale samfunn og fått følge av venstresiden.» Dette er feil. Human-Etisk Forbund (det er slik forbundets navn skrives) har aldri kjempet for et livssynsnøytralt samfunn, da et slikt samfunn er en umulighet og heller ikke er ønskelig. Derimot har vi arbeidet for at staten og andre offentlige instanser skal være livssynsnøytrale, det vil si at offentlig virksomhet ikke skal fremme noe spesielt livssyn.

Livssynsnøytralitet i offentlig virksomhet er ikke til hinder for et livssynsåpent eller livssynsmangfoldig samfunn, noe vi ellers har framført en rekke ganger i samfunnsdebatten, blant annet i forbindelse med Stålsett-utvalgets «Det livssynsåpne samfunn». Dette bør en dyktig og dreven journalist som Tomm Kristiansen ha fått med seg. Altså: livssynsnøytral stat – mangfoldig samfunn!

Tore Nyeggen

Nestleder i Human-Etisk Forbund i Oppland

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»