00:00 - 23. november 2018

Ikke hold organene dine for deg selv

På slutten av fjoråret sto 437 mennesker i kø for å få et friskt organ. Dette er mennesker som lever i usikkerhet. Mennesker som teller sekunder, minutter og timer. Som gjennomgår livsnødvendig behandling mens de venter på å få et friskt organ. Og mens de venter, vil noen av dem dø. Det er dødsfall som kunne vært unngått.

Syke organer innebærer nesten alltid redusert livskvalitet, og organkøene kan være lange. Men det mangler ikke på friske organer i Norge, det som mangler er donorer. Andelen mennesker på venteliste har nesten doblet seg de siste ti årene uten at andelen donorer har økt tilsvarende. Og når donorraten i land som Spania er dobbel så høy som i Norge trenger vi nye virkemidler.

Løsningen er en «opt out»-ordning. Flere Europeiske land har gått i bresjen for et system der alle er organdonorer så får heller dem som ikke vil dele kroppen sin reservere seg mot organdonasjon. Land som Frankrike, Østerrike og Spania har tatt et oppgjør med unødvendige dødsfall som følge av å vente på et friskt organ. Det er på tide at vi følger deres eksempel.

Å gjøre alle automatisk til organdonor vil være et naturlig linjeskifte i diskusjonen rundt organdonasjon.

Dagens system der en død persons råderett over kroppen vektes høyere en behovet til et sykt levende menneske er et høyst kritikkverdig ståsted. Å gjøre alle automatisk til organdonor vil være et naturlig linjeskifte i diskusjonen rundt organdonasjon. Det enkle prinsippet er at du trenger ikke en nyre eller et hjerte når du er død, fordi du er død. Og dersom det kan redde et barn med nyresvikt fremstår det nærmere umoralsk å nekte dem organet.

Et annet aspekt er at det gjør spørsmålet om organdonasjon lettere for pårørende. Det kan oppleves vanskelig i sorg å bli stilt et spørsmål i en belastende situasjon. Og dersom pårørende er usikker på hva den avdøde ønsket kan det ofte føles tryggest å si nei. Et nytt system bør innebære at pårørende ikke kan nekte at en persons organer kan brukes til å redde liv dersom personen ikke selv aktivt har meldt sin mening inn i registeret.

Et slikt system løser ikke alle problemer, men vil legge grunnlaget for et mer effektivt system der vi kan etablere rutiner med utgangspunkt i at alle er donorer. Så lenge mennesker dør i Norge unødvendig mens de venter på organtransplantasjon er det på tide at vi gjør noen fundamentale endringer. Det er på tide at vi tar grep og innfører organdonasjon som normen.
 

Andreas Sjalg Unneland

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»