Annonse
00:00 - 02. november 2018

Det gode livet

Det er en universell sannhet: Det gode menneskelivet begynner fra grunnen, fra kroppen og dens fysiske behov.

Bildet er hentet fra Marie Sjøvolds fotoprosjekter som utforsker blant annet morsrollen, familie og søvn. Foto: Marie Sjøvold / Dust catches light / Midnight Milk
Annonse

«Det gode livet» altså, i entall. Burde det ikke vært «de gode livene »? Er vi ikke alle enkeltindivider, med ulike preferanser? Setter vi ikke pris på mangfold? Et liv som er godt for ett menneske er kanskje slett ikke godt for et annet? La meg besvare denne typen spørsmål med en oppfordring:

Studer kroppen din! Hva ser du? Klær som vitner om en viss smak og et visst inntektsnivå, kanskje en ring på fingeren som signaliserer at du er gift, kanskje en piercing. Med andre ord en unik person fra en bestemt kultur. Kle av deg. Hva ser du? Et kjønn, en mage som kanskje har hvite strekkmerker etter barnefødsler, en muskulatur som kan være trent eller utrent, fett som er mer eller mindre fremtredende. Det vil si litt mindre unik, men fortsatt et visst bestemt individ. Grav dypere. Fjern stadig mer – og du finner til slutt en dødelig, avhengig og begjærende kropp.

Annonse

«Hva mener Gunnar Aakvaag med sannhet?»
Hvis man fremstiller et emne ensidig, så får man tåle at det påtales.