08:58 - 31. oktober 2018

Usanne påstander om ståstedsanalyser

I en tekst i Morgenbladet 23. oktober bruker Simon Malkenes et utdrag fra egen bok. Der skriver han at han vet at Utdanningsetaten ble pålagt av politisk ledelse å stoppe anskaffelsen av et konsulentoppdrag i forbindelse med ståstedsanalyser på syv videregående skoler i november 2017. Beviset Malkenes bruker er en e-post fra byråden til egen byrådssekretær 15. november 2017. Malkenes sin påstand om at Utdanningsetaten ignorerte et pålegg fra politisk ledelse, er ikke riktig. Omtalte e-post var ukjent for etaten til den ble lest opp av Fredrik Solvang i Dagsnytt atten tre måneder senere. Utdanningsetaten ble aldri bedt om å stoppe anskaffelsen. Byråden ble informert 25. oktober 2017 om at ståstedsanalysen på en skole var avsluttet, og om oppstartstidspunkt for ståstedsanalysene for de resterende 7 skolene. 22. november 2017, ble politisk ledelse på nytt orientert om ståstedsanalysene og at EY ble brukt til å bistå skolene. Kontraktsinngåelse med EY var ikke før 27. november. For øvrig var det de ansatte på skolene som sammen utarbeidet forslag til tiltak. EY ble kun brukt til å fasilitere prosessene og innhente informasjon. De gjennomførte en elektronisk spørreundersøkelse for alle 786 ansatte på skolene, 100 dybdeintervjuer, fasiliterte 24 workshop med tre timers varighet hver, og sammenstilte de ansattes innspill skriftlig.

Trine Lie Larsen

Kommunikasjonsdirektør, Utdanningsetaten, Oslo kommune

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»