00:00 - 12. oktober 2018

Osloskolen trenger en sannhetskommisjon

BI-professorene Johan From og Rune Sørensen har 5. oktober svart på min kritikk av deres rapport om Oslo-skolen. Kritikken dreier seg om tre forhold ved dette forskningsprosjektet: kvaliteten, habiliteten og prisen. I sitt svar berører ikke From og Sørensen dette, men de gjentar sitt «funn» om at det ikke testes mye i Oslo-skolen. Og de konkluderer med at «Oslo-skolen er blant de beste i landet.» Den kan, står det i deres forskningsrapport, bli enda bedre «ved å heve de svakere skolene til samme nivå som de beste». (s 53)

I utlysningen («konkurransegrunnlaget») for prosjektet sto det, omtrent som i byrådserklæringen, at «byrådet ønsker å forsterke den helhetlige skoleutviklingen, som både omfatter elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel og trygghet i et trygt skolemiljø». Byrådet ønsket en forskningsmessig belysning av dette. Det ble levert syv anbud. BIs anbud var det dyreste, men de fikk kontrakten fordi de scoret høyt på «oppdragsforståelse» og «kompetanse/erfaring».

Saken dreier seg ikke om Oslo-skolen er «god eller dårlig», men om forskning som ikke holder mål.

Hvis man skal svare på byrådets «bestilling», ville det være naturlig å la Oslo-skolens 15 000 lærere være sentrale informanter. Kanskje også deres elever, muligens også foreldre. Innenfor en ramme på 2,5 millioner hadde dette vært å vente. Men From og BI valgte altså skolelederne i Oslo som sine informanter. Mange, kanskje de fleste av disse, er utdannet ved BIs egen rektorutdanning, ledet av den samme Johan From. Denne utdanningen ble i 2002 utformet etter bestilling og spesifikasjoner fra Utdanningsetaten i Oslo, ledet av den da nytilsatte Astrid Søgnen.

Denne konkrete saken dreier seg ikke om Oslo-skolen er «god eller dårlig», men om forskning som ikke holder mål. Det er merkelig at det sittende byrådet oppfattet BI som habil aktør, og at de senere godtok en «leveranse» som ikke svarte på det som var deres opprinnelige ønske.

Men byrådet bør ikke la problemstillingen hvile, den er mer aktuell enn noensinne. Det finnes sikkert kompetente skoleforskere som er uhildet, som klarer å heve seg over de underliggende politiske kontroversene, og som kan lage en balansert forskningsbasert beskrivelse og analyse.

Svein Sjøberg

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse