14:03 - 31. oktober 2018

Ola Borten Moes vrengebilde av Faktisk.no

Å drive kildekritikk er ikke det samme som å etablere et sannhetsorgan.

Istedenfor konkrete innvendinger mot Faktisk.no sine gjennomganger, har Ola Borten Moe noen mer diffuse bekymringer. Arkivfoto: Siv Dolmen

Flere har reagert etter det ble kjent at Faktisk.no har søkt Kulturdepartementet om driftstilskudd på 18 millioner kroner og Kunnskapsdepartementet om prosjektstøtte på 21 millioner kroner.

Erik Stephansen, nyhetsredaktør i Nettavisen, skriver at Faktisk.no er et «utmerket tiltak», men er imot statstilskudd «[f]ordi staten prinsipielt sett ikke skal ha noe å gjøre med det som står i avisene». Lars Akerhaug kaller det «frekt og utidig» at Faktisk.no «ber skattebetalerne sponse det som åpenbart er et prosjekt med en klar politisk agenda».

Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet, mener at «det er både problematisk og unaturlig at Faktisk.no skal få støtte over statsbudsjettet». Han har imidlertid en mer oppsiktsvekkende innvending mot faktasjekking. På Dagsnytt Atten sier han at han «stiller … store spørsmålstegn ved hele utgangspunktet for diskusjonen, nemlig at det er noen som har autoritet til å si at dette er rett, dette er feil».

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»