08:28 - 05. oktober 2018

Når jeg blar gjennom kommentarene mine, undrer jeg meg over om dette er alt jeg kan være, skriver Sumaya Jirde Ali.

Jeg vil ikke bare ytre meg som svart, muslimsk kvinne, skriver Sumaya Jirde Ali.

Noen dager før jeg begynte å skrive på denne spalten, tenkte jeg: «Jeg skal ikke skrive som svart, muslimsk kvinne, men som skribent. Jeg skal ikke skrive om islam eller noe annet innvandrerrelatert tema». Hvorfor tenkte jeg det? Hvorfor har rollen jeg frivillig tok på meg for snart to år siden, begynt å klø først nå? Hva ser jeg nå, som jeg ikke så før?

Da jeg i oktober 2016 gjorde min debut i norsk offentlighet gjennom et innlegg i Aftenposten Si D, skrev jeg om mangelen på representasjon av mangfoldet i det offentlige rom. Jeg mente da, og mener ennå, at det finnes grupper i vårt land som havner i skyggen av de få som vises. Etter det har sakene jeg har satt på dagsordenen, stort sett handlet om temaer som kan knyttes opp mot min bakgrunn, etnisitet eller religion.

Moren min ba meg tidlig om å klippe ut og samle på egne kommentarer, og når jeg blar gjennom den voksende haugen med meningsytringer, undrer jeg meg over om dette er alt jeg kan være. Temaene som går igjen, er norskhet og identitet, fordommer og diskriminering og rasisme, ytringsfrihet og ytringsrom, hvem som taler, hvem som ikke gjør det og til hvilken pris, seksuell trakassering og metoo-kampanjen – ikke som et generelt fenomen, vel å merke, men knyttet opp mot muslimske talspersoner og lærde med skjeletter i skapet. Jeg har skrevet kritisk om filmer og bøker av kunstnere og forfattere med minoritetsbakgrunn, og jeg har tilbakevist og svart på en rekke politikeres uttalelser om meg som en ung, svart kvinne med muslimsk bakgrunn. Og mye mer. Et vanskelig faktum å svelge er at jeg på mange måter har vært delaktig i inngjerdingen av meg selv som skrivende menneske. Og det er jeg ikke alene om.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»