00:00 - 05. oktober 2018

Fri og respektfull

Forskeres ytringsfrihet er viktigere enn universitetets omdømme, mener NTNU-rektoren.

Annonse

«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»