00:00 - 05. oktober 2018

Fri og respektfull

Forskeres ytringsfrihet er viktigere enn universitetets omdømme, mener NTNU-rektoren.

– Etter at NTNU-forsker Øyvind Eikrem uttalte seg om asyldrapene i Trondheim til det alternative nyhetsmediet Resett, ble han kalt inn på teppet av sin instituttleder, Riina Kiik …

– Nei, han ble ikke det. Han fikk en e-post fra instituttlederen, som hadde en ordlyd som jeg ikke ville brukt og som jeg synes var uheldig. Men som jeg forstår ikke dreide seg om organisatorisk tilrettevisning. Både dekanen og jeg som rektor har vært veldig tydelige på at ytringsfrihet gjelder og skal gjelde.

– NTNUs pågående profileringskampanje heter «Challenge». Ett av slagordene er «Challenge democracy». Man kan jo begynne å lure på om oppfordringen også gjelder for universitetets ansatte?

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»