Annonse
00:00 - 07. september 2018

Er politisk konformitet blant samfunnsforskere et problem, spør Kjersti Thorbjørnsrud.

Samfunnsforskere stemmer rødgrønt. Gjør det noe, spør Kjersti Thorbjørnsrud.

Annonse

Forskere har en tendens til å befinne seg til venstre i det politiske landskapet. Samtidig er tilliten til at forskere er politisk uavhengige lavest blant velgere på høyresiden.

Det finnes få undersøkelser av hvordan forskere stemmer i Norge, men de tallene som finnes, tyder på at norske forskere generelt heller mer mot venstre enn befolkningen ellers. Flere velger partier som SV, Rødt og de Grønne, mens langt færre stemmer Høyre og Fremskrittspartiet. Det er altså et mønster her, der velgere som finner få politisk likesinnede i forskningen også har lavest tiltro til forskningens uavhengighet.

Det vi ikke har tall for, er hvordan forskere fra ulike fag fordeler seg på en høyre-venstre-skala. Gitt hvordan bildet ser ut i andre land, er det imidlertid sannsynlig at tilbøyeligheten til å stemme rødgrønt er ekstra sterk innen samfunnsvitenskapene. Er en slik dominans noe å bry seg om?

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Helseministeren har selv sviktet sin informasjonsplikt overfor regjering, storting og befolkningen og han har heller ikke fulgt loven.
Enige er vi også om at skal du bli god til å skrive, må du ikke bare skrive selv, men du må også lese mye.
Samtidig ser vi grunn til å besvare en sentral påstand som ligger til grunn for at han konkluderer med at dette er «en umulig bok».
Til Espen Ottosen: Medisinen har  vært en viktig premissleverandør for vår forståelse av kjønn.
«Problemet er tanken om at god skriving er en slags «kode» man kan lære seg ved hjelp av noen «nøkler».»