00:00 - 07. september 2018

Er politisk konformitet blant samfunnsforskere et problem, spør Kjersti Thorbjørnsrud.

Samfunnsforskere stemmer rødgrønt. Gjør det noe, spør Kjersti Thorbjørnsrud.

Forskere har en tendens til å befinne seg til venstre i det politiske landskapet. Samtidig er tilliten til at forskere er politisk uavhengige lavest blant velgere på høyresiden.

Det finnes få undersøkelser av hvordan forskere stemmer i Norge, men de tallene som finnes, tyder på at norske forskere generelt heller mer mot venstre enn befolkningen ellers. Flere velger partier som SV, Rødt og de Grønne, mens langt færre stemmer Høyre og Fremskrittspartiet. Det er altså et mønster her, der velgere som finner få politisk likesinnede i forskningen også har lavest tiltro til forskningens uavhengighet.

Det vi ikke har tall for, er hvordan forskere fra ulike fag fordeler seg på en høyre-venstre-skala. Gitt hvordan bildet ser ut i andre land, er det imidlertid sannsynlig at tilbøyeligheten til å stemme rødgrønt er ekstra sterk innen samfunnsvitenskapene. Er en slik dominans noe å bry seg om?

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»