Annonse
15:50 - 12. september 2018

Abortlogikk ved UiB

Annonse

Filosofene Ole Hjortland og Pål Antonsen ved Universitetet i Bergen mener i sin spalte «Logikksjekk» på morgenbladet.no at Knut Arild Hareides argumenter imot å utvide abortgrensen til 24 uker er fattige. Hareides argument er at menneskeverdet er absolutt. Det begynner ved unnfangelse og varer til naturlig død. Forutsatt at Hareide er imot abort også etter gjeldende lov, og det er han, hva er ulogisk ved å være motstander av en utvidelse til 24 uker? Begrunnelsen er hele tiden fosterets menneskeverd.

Det ulogiske hos Hareide er imidlertid noe annet, ifølge filosofene: Han appellerer til fosterets levedyktighet. Men er det ulogisk av pedagogiske grunner å benytte et tilleggsargument i håp om at motstanderen skal forstå? Så lenge Hareides standpunkt fortsatt hviler på menneskeverdet er han ikke ulogisk, og slik setter han opp en konsekvent logisk sperre for gradvise reduksjoner i menneskeverdet.

Den som opererer med et absolutt menneskeverd må logisk sett være imot at gruppen av mennesker man kan ta livet av utvides.

Den som opererer med et absolutt menneskeverd må logisk sett være imot at gruppen av mennesker man kan ta livet av utvides. Det er det Hareide sier, og det er logikken hans. Anta at Venstre i 2050 for eksempel har lyktes med å innføre en angrefrist ved leveranse av barn. Man bør kunne se varen an i noen tid før man bindende har påtatt seg en omsorgsbyrde for mange år fremover. Alt annet er urimelig og kanskje endog kvinneundertrykkende. Så inntil babyer er tre måneder er det lovlig å ta livet av dem forutsatt at vi kan gjøre det smertefritt. Og det skal vi nok klare. Mulig noen vil mene at det bør være en egenandel også.

Men Unge Venstre går alltid foran. De vil utvide angrefristen til seks måneder. Da har man litt bedre oversikt over hva man har fått. Kanskje skriking og våkenetter nå er betydelig redusert? En utvidet frist er derfor også i babyenes interesse. Ettersom man ikke tvinges til å ta livet av noen senest innen tre måneder, kan vi se det an og noen flere vil velge å beholde barnet. Trolig vil Hareides parti i 2050 fortsatt være imot drap på babyer inntil tremånedersalderen. De er jo notorisk treige med å komme etter, selv om det pleier å gå greit til slutt. Er det da ulogisk at partiet også er motstander av Unge Venstres utvidelsesforslag?

Det er nok best å studere filosofi ved Universitetet i Oslo, men hvem vet: Kanskje det er å gå fra asken til ilden, jevnfør Aksel Braanen Sterri?

Håkon Bleken

Advokat (H)

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Hva mener Gunnar Aakvaag med sannhet?»