Annonse
10:11 - 14. august 2018

Støres ikke-svar

Glatter over intern partistrid på innvandringsfeltet.

Intetsigende: Jonas Gahr Støre gjør lite annet enn å presentere Arbeiderpartiets migrasjonspolitiske sjablonger. Arkivfoto: Katinka Hustad / Morgenbladet
Annonse

I en tidligere logikksjekk skrev vi om et debattinnlegg av Masud Gharahkhani, Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson. Gharahkhani leder migrasjonsutvalgets arbeid med å utvikle en ny migrasjons- og integreringspolitikk for Arbeiderpartiet. «Det nye nå», sa Gharahkhani den gangen, «er at vi går dypere inn i saken for å komme til mer helhetlige konklusjoner».

Etter at det ble kjent at migrasjonsutvalgets innstilling blir utsatt, skrev Aftenpostens Harald Stanghelle en kommentar om partiets arbeid med ny innvandringspolitikk.

Stanghelle gjengir en sak fra Vårt Land hvor det fortelles at Gharahkhanis «tøffe» utspill i mediene skal være årsaken til forsinkelsen. Ifølge Stanghelle føyer dette seg inn i en rekke av signaler som tyder på at migrasjonsutvalget er blitt en «betent sak» i Arbeiderpartiet. I avslutningen advarer han om at den «nye, harde retorikken skaper en farlig fallhøyde for Arbeiderpartiet».

Annonse

«Hva mener Gunnar Aakvaag med sannhet?»