00:00 - 31. august 2018

Må vi rulle ut røde løpere for intoleransens ambassadører, spør Sumaya Jirde Ali.

Klassekampen er med på å hvitvaske Resett, skriver Sumaya Jirde Ali.

Klassekampen arrangerte nylig en debatt om motstrøms- og mainstream-mediene, hvor blant annet Resett-redaktør Helge Lurås var paneldeltager. Dette er avisen blitt kritisert for. Som tidligere Klassekampen-spaltist er jeg personlig skuffet over hvor lite gjennomtenkte avtroppende redaktør Bjørgulv Braanen og andre med tilknytning til avisen fremstår når de prøver å forsvare beslutningen.

I lederen «De tre apene» fra 22. august skriver Braanen: 

Legitim kritikk av problematiske prioriteringer reduseres til uskyldig uenighet. Videre inneholder lederen et standpunkt jeg har hørt altfor ofte:

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»