Annonse
00:00 - 31. august 2018

Hvilken virkelighet lever du i, Hadia Tajik?

Annonse

Offentlige og private helse- og omsorgstjenester ble debattert på Dagsnytt atten onsdag 15. august. Poenget med dette innlegget er ikke å ta stilling til offentlige versus private tjenester, men å korrigere Hadia Tadjiks idylliserte oppfatning av offentlige tjenester.

Jeg er selv ansatt i offentlig helsevern og foretakstillitsvalgt for min fagforening. I kraft av dette mener jeg meg kvalifisert til å si noe om hvordan arbeidsforholdene i helseforetakene faktisk er.

Ifølge Tadjik er private tjenester preget av profittenkning som medfører dårlige arbeidsforhold for de ansatte. Slik er det angivelig ikke i det offentlige.

Det er provoserende at en tidligere statsråd som uttaler seg om dette er så dårlig informert.

Faktum er at vi i det siste har vært utsatt for new public management og nå også innsatsstyrt finansiering. Faglig kvalitet har veket plassen for telling og måling. Kvalitetsindikatorer er kvantitative, ikke kvalitative; en intetsigende epikrise skrevet innen syvdagersfristen er bedre enn en som faktisk sier noe om behandlingen dersom denne tar for lang tid å skrive. Antall konsultasjoner er viktigere enn om de er nyttige for pasienten. Dette er til stor belastning for dedikerte helsearbeidere som ønsker å hjelpe pasientene, men bare får høre at de må løpe fortere og bidra til inntjening. 

Sykefraværet blant ansatte er nå bekymringsverdig høyt, samtidig som det kuttes i vikarbruk for å spare penger. Kurs utover det som inngår i spesialiseringsløpene er det ikke penger til. Slitasje på ansatte er i flere avdelinger på høyeste nivå på risikokartet. Faktisk mister vi stadig dyktige fagfolk til private tilbydere – nettopp på grunn av arbeidsforholdene.

Det er provoserende, men enda mer bekymringsfullt at en tidligere statsråd som uttaler seg om dette er så dårlig informert.

Gunhild Kulbotten

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 10 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse