22:01 - 15. juli 2018

Fremtidens kulturpolitikk

Stipendiat Ine Therese Berg har skrevet debattinnlegg om vår fremtidsstudie, Fremtidens kultur i et brukerperspektiv. Det er bra. Når Kulturdepartementet nå skal skrive den nye kulturmeldingen har imidlertid Berg noen bekymringer. Dem vil vi gjerne adressere.

Berg skriver at det er et problem om den kulturpolitiske debatten dreies mot å telle hoder. Vi er helt enige i at kulturens møte med publikum handler om mer enn antall besøk. Derfor skriver vi også i rapporten at kulturens evne til å nå publikum nettopp ikke bare handler om hvor mange man når, men også kvalitet. Det kan være krevende å bedømme kvalitet, men «ønskekvistmodellen», som blant annet benyttes av Kulturdepartementet, er en måte å gjøre det på. Her vurderes kvalitet langs flere akser, blant annet samspill med tiden og dialog med publikum. Noe av det vi berører i vår rapport, er derfor viktigheten av innsikt i publikums motivasjon for kultur. Publikum motiveres ulikt for bruk av kultur. For eksempel kan ønsket om stimulering, og å være aktiv og utforskende, motivere til å bruke ulike kulturformer. 20 prosent av unge motiveres av dette, mens til sammenligning kun 8 prosent av dem over 55 år gjør det. Tilsvarende søker kun 1 prosent av unge berikelse gjennom sitt kulturbruk, mens 13 prosent av dem over 55 år gjør det.

Publikum motiveres ulikt for bruk av kultur.

Bergs andre bekymring er kulturbudsjettene, og hun etterlyser et narrativ fra oss hvor disse ikke reduseres. Hun viser til at det har vært budsjettvekst i Sverige. Det skriver vi også i vår rapport. Det har vært vekst i de svenske budsjettene, og enda sterkere vekst i de norske. Det lar seg imidlertid ikke underslå at det kan bli krevende å oppnå like sterk vekst de neste 10–15 årene som de foregående. Vår analyse viser at kulturens rolle i samfunnet blir viktigere. Derfor fremhever vi også at det bør jobbes politisk med denne kulturfinansieringsutfordringen fremover. Vi gir en rekke innspill i rapporten som handler om å fremme vekst.

Camilla AC Tepfers

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse