10:36 - 07. juli 2018

Æresvold er kjønnsbetinget, og det er kvinner som kommer verst ut, skriver Nazish Khan.

Æresvold er kjønnsbetinget, og det er kvinner som kommer verst ut, skriver Nazish Khan.

Nazish Khan om æresvold. . Oscar Grønner

I mitt arbeid som sosionom er jeg blitt kjent med mange ulike kulturer. Det jeg har lært, er at alle kulturer har mange berikende aspekter vi alle kan dra nytte av. Samtidig har alle kulturer en eller annen form for ukultur i seg som ikke nødvendigvis gjennomsyrer hele samfunnet, men som kan ha en stor påvirkning på menneskenes familiestruktur, normer, verdier og tradisjoner. Disse ukulturene kan være alt fra alkoholisme, familievold, incest og æresrelatert vold, samt mange flere. Men hva er egentlig æresrelatert vold, og hvordan påvirker det en familie?

I likhet med all slags vold kan æresrelatert vold utøve skade og ødelegge både et enkeltindivid og hele familier. Den utøves for å forhindre tap av, gjenopprette eller beskytte familiens ære og kan innebære ekstrem sosial kontroll, fysisk og psykisk vold, nedverdigelse, trusler, utstøtelse og i verste fall drap. Selv om æresrelatert vold kan ramme både gutter og jenter, er den til en viss grad kjønnsbetinget – og det er kvinnene som kommer verst ut. Konsekvensene for en jente som ønsker å bryte en æreskodeks, vil derfor være mye mer alvorlige enn for en gutt som ønsker å gjøre det samme.

I flere saker opplevde jeg denne forskjellen. Om det var en gutt som brøt æreskodeksen hadde familien ofte en «Boys will be boys»-holdning: sønnen er på avveie og må irettesettes. Riktignok kan guttene bli utsatt for sterke sanksjoner, som ekstrem sosial kontroll, tvangsekteskap eller emosjonell utpressing. Det er i seg selv alvorlige overgrep, men til dags dato har jeg ikke hørt om eller fått kjennskap til saker der en gutt er blitt drept av sin egen familie for å ha brutt æreskodeksen.

Annonse

«Bombasterier, postmodernistisk forhold til sannhet og verbale trylletriks.»
«Hele Norge har fått syn for sagn om hvordan kapital kan kjøpe innflytelse.»