00:00 - 01. juni 2018

Om alternativer til toleranse

For hver person som skryter av sin egen toleranse, finnes det en person som føler seg uglesett og utstøtt, men altså «tolerert», skriver Toril Moi.

Når folk begynner å prate om toleranse, blir jeg vanligvis dypt irritert. Å gå rundt og føle seg tolerant er sikkert behagelig, tenker jeg. Kanskje det kaster en fin moralsk glans over hverdagen til dem som altså føler seg så skrekkelig tolerante. Men det er jo ikke like morsomt å gå rundt og føle seg tolerert. 

Det er noe med selve toleransebegrepet som allerede understreker hvem som er innenfor og hvem som er utenfor, hvem som får lov til å tolerere, og hvem som må finne seg i å bli tolerert. «Toleranse» blir rett og slett feil ord i mange sammenhenger. Toleransebegrepet er for eksempel dårlig egnet til å fange opp det vesentlige ved debattene omkring safe spaces og metoo. Om vi skal forstå dagens former for ulikhet, utstøtelse, ekskludering og maktmisbruk, trenger vi et mer nyansert ordforråd.

Jeg finner inspirerende alternativer til begrepet «toleranse» hos filosofene Hannah Arendt, Iris Murdoch og Stanley Cavell. De har til felles at de insisterer på at en ikke kan tenke kritisk (for eksempel om ekskludering og maktmisbruk) om en ikke begynner med å rette sin fulle oppmerksomhet mot det konkrete og partikulære, mot det spesifikke tilfellet.

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»