00:00 - 15. juni 2018

Nerdenes søte hevn

Oslo katedralskole har i mer enn 850 år sluset elevene inn i samfunnets eliteposisjoner. Skolen holder fortsatt stand. Hvordan er det mulig, i det egalitære Norge?

Tredjeklassinger: Sara Bachmann Markusson (fra venstre), Ragnhild Marie Strand Knudsen og Hennie Martine Veiby Müller er nettopp ferdige med muntlig eksamen i historie – og med tre år på Oslo Katedralskole. Katta-elever er i det øverste karaktersjiktet på nasjonalt nivå, men legger også mye vekt på at «Katta-ånden» handler om fellesskap.
Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»